LED-belysning i fokus på nätverksträff

Måndagen den 12 maj träffades Nuvabs energinätverk på Ekenäs Mekaniska AB. Vid träffen medverkade Igal Yaffe, LEDenergy, som föreläste om LED-belysning inom industrin – effektivitet och priser m.m.

Igal Yaffe framhöll bl.a. LED-belysningens fördelar – den innehåller t.ex. ingen kvicksilver, den har en låg energiförbrukning, en hög ljuseffekt och en lång livslängd samt visade ett antal exemple på olika armaturer.
Föreläsningen gav underlag till en bra diskussion kring belysning och då framför allt kring LED-belysningens för- och nackdelar.