Allmänna villkor

Certifikat

Alla våra produkter är CE, Rohs, EMC, ISO märkta. Ändringar i produkten är på eget ansvar.

Garantins längd

Alla garantier gäller från inköpsdatum 3 eller 5 år.

Åtgärder vid reklamation

LEDenergy undersöker den produkt som ni har reklamerat och avgör om problemet omfattas av garantin. Om så är fallet kommer LEDenergy att reparera den defekta produkten i vår fabrik eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt. I dessa fall betalar LEDenergy för reparation, reservdelar och arbete förutsatt att produkten går att reparera.
Reparationer som inte har godkänts av LEDenergy eller någon av våra behöriga servicepartners ersätts inte. Installationskostnader, ev. produktionsbortfall, kundens resor, monteringskostnader ersättas inte.
Om varan inte längre säljs av LEDenergy erbjuder vi en lämplig ersättningsvara. Det är LEDenergy som avgör vad som är en lämplig ersättningsvara.  Vi kommer alltid att försöka anpassa den nya produkten till er lokal.

Garantivillkor

Garantin gäller från produktens ursprungliga inköpsdatum. Inköpskvittot måste uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, installerats av obehörig installatör, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion. Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om produkten har placerats i en för produkten olämplig miljö. Garanti gäller inte installationskostnader, kundens resor, monteringskostnader, ev. produktionsbortfall.

Så här tillämpas nationella eller regionala lagar

Den här garantin ger dig särskilda juridiska rättigheter, men du kan även ha andra rättigheter som varierar mellan olika länder eller regioner.

Så gör du vid reklamation

Beskriv felet, gärna med fotografier som visar felet. Kontakta oss på LEDenergy eller vårt anbud för att få hjälp med produkten glöm inte kvitto/ faktura.

Vi gör allt för att du som kund kommer att trivas med våra produkter.