Emmaboda gatubelysning

Emmaboda Kommun gatubelysningsprojekt.

LEDenergy har installerat 30, 36, 60, 90 W LED-gatubelysning i Emmaboda.

Installationenen är utförd av LEDenergy AB.

Stolpar med 8 m höjd och 35 m avstånd.

På dessa gator har vi bytt 125 W kvicksilver mot LED med olika styrka!


30 W LED 5500 K på 7 m stolpe

W kvicksilverlampor.

Bilden visar ljuset efter att vi har bytt till 60 W LED-gatubelysning 5500 K.