Lindsdal Kalmar kommun

LJRA2-30

Vårt nya gatulampa LJRA2-30 W varmvit 3500 K installeras på cykelväg  i Lindsdal bostadsområde på  3,5 m stolpar med 30 m avstånd.