Ljuskalkyl

Information om LED-belysningens ekonomiska kalkyler.

    

Elkostnaden kan minskas med upp till 90 procent med modernare belysningsteknik. Med stigande elpriser ökar besparingspotentialen. Investeringskostnaden utgör en mycket liten del av belysningsanläggningens totala livscykelkostnad.
Det är viktigt att du som beställare kartlägger antalet armaturer, installerad effekt och drifttid för de olika armaturerna i lokalerna. Då får du ett bra underlag för effektivisering av belysningen. Efter inventeringen är det dags att utvärdera och undersöka mer energieffektiva alternativ.

Vid upphandling av ny belysning är det bra att formulera de krav du vill ställa på belysningen innan du går ut med förfrågningsunderlaget till anbudsgivare.

Förbättringar i energieffektivitet kan ha en initialt hög kostnad men ändå leda till reducerade energikostnader på sikt.

Att räkna ut livscykelkostnaden (LCC) är ett bra sätt att ta reda på vad den nya belysningen kommer att kosta.
På sidorna Inventera, Planera, Handla upp, Utvärdera, Riktlinjer för belysning och Livscykelkostnad kan du läsa mer om varje steg i arbetet.

Lägre elkostnad och bättre ljuskvalitet.

Modern belysningsteknik ger mycket stora möjligheter att spara energi med bibehållen ljuskvalitet. Genom att byta ut en 15 år gammal belysningsanläggning med armaturer med T8-lysrör och magnetiska driftdon mot moderna armaturer med T5-lysrör och elektroniska HF-don kan man uppnå en energibesparing på över 40 procent.

Även andra moderna armaturer med till exempel keramiska metallhalogenljuskällor eller LED-ljuskällor kan ge stora besparingar. Om man dessutom kombinerar detta med styrsystem och medveten planering är energisparpotentialen 80 procent eller mer. Detta med bibehållen eller förbättrad belysningskvalitet.

 

Informationen tagen från Energimyndigheternas hemsida.

För mer info tryck här

 

Vi på LEDenergy hjälper dig helt kostnadsfritt att se över din energiförbrukning samt ge dig ett miljövänligt och ekonomiskt belysningsalternativ.

För att kunna räkna fram det bästa alternativ för din anläggning så behöver vi veta några uppgifter.

Maila till:

 info@ledenergy.se

  1.      Vilken miljö ni skall belysa inne, ute, gata, park..
  2.      Ytans storlek, höjd och bredd.
  3.       Önskad ljusstyrka(om ni vet detta)
  4.       Har ni belysning idag?  I så fall vilken och totalt antal Watt.

 

Om ni skickar oss dessa uppgifter så kan vi maila er en första ljus- och energikalkyl.

Glöm inte att skriva ditt namn och mailadress.

OBS: Vi sparar inte era uppgifter och kommer inte använda dessa för annat ändamål.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag.

Kartläggningen ger dig svar på hur mycket energi som ditt företag använder årligen.
Den visar hur energi är fördelad i olika delar av anläggningen. Du får också förslag till hur du kan energieffektivisera
inom belysning.

För att få detta stöd krävs det att företaget uppfyller följande kriterier:
Företaget använder mer än 500 MWh energi per år eller om det är ett lantbruk ha minst 100 djurenheter.
Stödet täcker 50 % av kostnaden för energikartläggningen upp till maximalt 30 000 kronor.
Kontakta vår energirådgivare genom vårt kontor för ytterligare information.

Vi har LED-belysning för en ljusare framtid

 


 

Vi på LEDenergy kan hjälpa er att simulera er anläggning när ni byter till LED.

En 3D Dialux kalkyl visar hur ljuset sprids i lokalen eller på gata/park samt visar antal lampor som krävs för att nå optimal belysning.

Har ni funderat på att byta/installera LED-belysning så kan vi kostnadsfritt hjälpa er med dessa beräkningar så att ni kan fatta bra beslut.

Några exempel på ljuskalkyl kan ni se längre ner.

För att kunna göra beräkningar för er lokal behöver vi några uppgifter: Belysningskrav på rätt höjd, längd och bredd.

För gator/park behöver vi veta belysningskrav samt stolparnas höjd och inbördes avstånd.

 

Kontakta oss så hittar vi rätt ljus för er!

Gatubelysning 30 W

Industribelysning