LEDenergy Nordic AB är en svensk leverantör med egen tillverkning av olika typer av LED-belysning med hög kvalitet, lång livslängd och miljöprofil.

Du som kund hos oss skall veta att de produkter du köper av LEDenergy är den senaste tekniken med högsta standard och miljökrav, samt ekonomiskt lönande.

Vi jobbar ständigt för att hitta nya och energieffektiva belysningslösningar till våra kunder. Vi hjälper er med allt från energikalkyl till färdig installation. Vi vill att du som nöjd kund skall återkomma till oss och att vi tillsammans jobbar för en ljusare framtid.

 

Vi levererar belysningssystem för

 • Industrianläggningar
 • Lagerbyggnader
 • Idrottsanläggningar
 • Gång- och cykelväg
 • Parkanläggningar
 • Mastbelysning
 • Butiker
 • Kontor
 • Skolor

 

Vision

Vår vision är att utveckla och tillverka framtidens belysning. Med samhällets behov i fokus vill vi leverera moderna belysningssystem som är miljövänliga och energisnåla. Vi är alltid en nära partner till våra kunder och leverantörer med avseende på service och support.

 

Ledningssystem enligt ISO 14001 och ISO 9001

LEDenergy har för hela sin verksamhet upprättat ett integrerat kvalitets- och miljösystem enligt de internationella standarderna för kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 och för miljöledningssystem ISO 14001:2015.

LEDenergys miljöpolicy bygger på ett åtagande om att skydda vår miljö, förebygga förorening och uppfylla bindande krav för vår verksamhet.

Miljöpolicy

Vår ambition är att vara ett bra miljöval för våra kunder. Produkter och tjänster som vi erbjuder är energibesparande och hållbara. Vi ska kontinuerligt söka möjligheter att förbättra miljön och använda tillgängliga resurser mer effektivt för att bidra till en hållbar utveckling av energismarta belysningssystem.

Vi verkar för att:

 • Köpa in material och komponenter som är återvinningsbara.
 • Minska energiförbrukning genom att tillverka och sälja energieffektiva belysningsprodukter.
 • Förankra miljötänkandet hos kunder och medarbetare
 • Påverka leverantörer och samarbetspartners

Kvalitetspolicy

LEDenergys säljverksamhet ska inge förtroende för oss som ett kvalitets- och serviceinriktat tillverknings- och försäljningsbolag av LED-belysning. Utifrån kundens behov tillhandahåller vi belysningslösningar med hög teknisk prestanda.

Vi bistår kunden från idé/behov till helhetslösning. Under hela processen från order till installation och färdig belysning sker kvalitetskontroller för att säkra ett professionellt utförande. Vi tillhandahåller produkter i rätt tid, på rätt plats och med utlovad installation.

All verksamhet sker enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. Vi utvecklar vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

 

Varför LED-belysning och när är det dags att byta ut befintlig belysning?

Vi upplever att Sverige och Europa nu genomgår ett teknikskifte med avseende på belysning. I tider av oro för vår miljö är LED-belysning ett givet val ur många aspekter.

Den energibesparing som uppkommer genom LEDisering talar sitt tydliga språk och kan inte ifrågasättas. Vår miljö kräver bättre hushållning och mindre svårhanterligt avfall. Bruket av tungmetaller måste minska, vilket alla är helt eniga om. Fördelarna med LED är uppenbara och mycket lönsamt.

 

Rådgivning och belysningsplanering

Vi är experter på LED-belysning. Vårt team kommer att informera dig om alla behov och möjligheter i samband med ditt projekt. Vi kommer att lösa alla problem och svårigheter som kan uppkomma.

 

Projektering

Vi studerar behoven i varje enskilt fall och föreslår den lämpligaste lösningen för funktionell och dekorativ LED-belysning. Vi genomför belysningsprojekt i alla faser, från definition av koncept, planering och ljusdesign, till implementering och uppföljning av arbetet.

 

Teknisk kontroll och installationsrådgivning

Vi erbjuder våra partners teknisk kontroll och installationsrådgivning. Vi löser alla frågor och problem som kan uppstå i nära samarbete med installationsansvariga partners.

 

Utveckling av armaturer

Med vår erfarenhet och kunskap, kan vi utveckla och tillverka specialanpassad belysning för alla projekt med avseende på design, funktion och långsiktig hållbarhet. Vi tillverkar våra produkter i Emmaboda i Sverige.

 

 

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om LED-belysning för just din anläggning, hur ni kan spara pengar och samtidigt göra en insats för vår miljö.