Utfasningen av lysrör pågår. Det rör sig bland annat om T5 och T8 lysrör. Chanserna att hamstra dessa lysrör är små  och att det är viktigt att börja planera utbytet. Eftersom cirka 20 miljoner armaturer ska bytas ut inom en femårsperiod innebär det många jobbmöjligheter för installatörer.

 

Viktigt vid byta av lysrör till LED-rör

1. Armaturens ålder och skick.

En lösning är att byta ut det gamla lysröret mot ett led-lysrör direkt i den gamla armaturen. Men för att det ska fungera finns det flera saker att tänka på, bland annat åldern och skicket på armaturen. Tittar man i lysrörsarmaturer är det väldigt ofta både kablage och lamphållare som har vittrat sönder med tiden. Det är UV-ljuset som under en längre period har påverkat kablar, lamphållare eller andra plast- och gummidetaljer på ett negativt sätt. Om skicket är dåligt kan hela investeringen vara bortkastad om befintliga komponenter (drivdon, hållare, kablage, mm) inte håller måttet och lampan slocknar trots nya LED-rör.

2. Fungerar HF-donet med det nya LED-röret.

För att kunna sätta in ett led-lysrör direkt i en äldre armatur är det viktigt att kolla kompatibiliteten för att det ska bli bra ljus. Alla led-lysrör funkar inte på alla HF-don. Att dimra ljuset med ett befintligt HF-don och nya led-lysrör är väldigt svårt eftersom att det finns få fungerande kombinationer. Om HF-donet är gammalt är det bättre att bygga om eller byta armatur. Det finns inga ersättningsdon på marknaden längre.

Led-lysrör gör sig ganska bra ju enklare armaturen är rent utförandemässigt. Är det en  vitmålad plåtlåda kommer led-lysröret vara en fantastisk ljuskälla. Men om det däremot är en modern T5-armatur kommer blir det inte lika mycket ljus med LED-rör som med T5-rör. Optiken i en modern T5-armatur är optimerad för att maximera effekten av ett smalt lysrör som är rundstrålande.

3. Behöver armaturen byggas om så att led-röret kopplas direkt mot nätspänningen?

Om det nya led-röret inte fungerar tillsammans med det befintliga HF-donet måste armaturen byggas om. Den vanligaste metoden är att koppla bort HF-donet helt och koppla LED-röret direkt på nätspänning. Viktigt att kolla att kablage och hållare är ok, samt att arbetet utförs på ett elsäkerhetsmässigt korrekt sätt.

Det  är svårt att veta om en ombyggnation är säker, eftersom det inte finns någon produktstandard för en ombyggd armatur. En ombyggd armatur är en variant av en produkt, som inte finns på marknaden. De administrativa kraven kanske inte gäller, som säger att man ska ha tekniska underlag och CE-märkning. Men säkerhetskraven är likadana som om produkten finns på marknaden. För att veta om den ombyggda armaturen håller säkerhetsmässigt krävs att man gör en provning i ett laboratorium.

4. Välj nya LED-rör från seriösa leverantörer.

Det finns många led-lysrör som är sämre än andra och som man bör undvika. Elsäkerhetsverket har testat ett flertal vanligt förekommande typer och flera av dem har fått försäljningsförbud.

Det är viktigt att det finns fullständig dokumentation av det led-rör man väljer och att man kollar kompatibiliteten. De större och seriösa tillverkare kan visa upp alla papper, tester och certifikat. Det är en del av deras process. Kan tillverkaren inte visa upp dokumentationen bör man inte ska köpa deras produkter.

5. Satsa på ljusplanering

När man ska investera ny belysning eller om man väljer att byta till LED-rör är det viktigt att projektera belysningen på ett korrekt sätt. Det finns stor besparingspotential både energimässigt och i antalet produkter, helt enkelt för att de nya LED-armaturerna idag är så mycket bättre.

Installatörer bör göra ljusberäkningar för att nå den optimala besparingen sett till energi och antalet produkter. Allt för att inte bara panikbyta till LED-rör och därmed få sämre belysning som inte är hållbar i längden.

Lysrörsutfasningen innebär att många nu tar chansen att  investera i modern, trådlös styrning som ger betydande besparingar med avseende på energiförbrukning. Även en ökad komfort i anläggningarna med ny modern LED-belysning

 

När behöver man hantera befintliga lysrörsarmaturer

Ca 20 miljoner lysrörsarmaturer behöver hanteras (bytas ut) inom en femårsperiod. Många tror att grossisterna har byggt upp stora lager med lysrör, men grossisternas lager av lysrör räcker endast under början av 2024. De stora lagren finns inte hos grossisterna. Du kan inte sitta still i båten och göra en plan om ett år. Då kommer det bli mörkt.

Ett orosmoment då många ska ställa om till nya ljuskällor samtidigt är om tillverkarna hinner med. Det blir stora volymer av nya LED-armaturer eller led-rör som ska levereras under de närmaste åren. De flesta tillverkarna i Sverige och Europa redan ställt om all produktion mot LED-armaturer eller LED-rör. Men det är svårt att få besked om tillgången framöver.

Omvärldsanalysen är inte så enkel med tanke på krig, inflation och annat. De största flaskhalsar vi ser just nu är brist på komponenter som halvledare. Det positiva i utvecklingen är att vi får mer energieffektiv och miljöanpassad belysning.

 

Vem är ansvarig om fel uppstår på en uppgraderad lysrörsarmatur?

Fastighetsägare, installatörer och leverantörer kan alla vara ansvariga för fel som uppstår, beroende på situationen.

Något som blir avgörande i slutändan är vad som står i avtalen mellan parterna. I det fall då fastighetsägaren sluter avtal med en elfirma och överlämnar ansvaret till elfirman att införskaffa och montera led-rör i befintliga gamla lysrörsarmaturer har elfirman ett helhetsansvar. Installatören måste även jobba enligt fastighetsägarens anvisningar.

Om ett fel uppstår behöver installatören titta på vad fastighetsägaren gav för uppdrag i avtalet. Har inte installatören följt anvisningarna från leverantör och beställaren ligger hela ansvaret på installatören. Rör det sig däremot om att fastighetsägaren brukat systemet på ett felaktigt sätt står felet inte hos installatören. Även vid ett scenario då fastighetsägaren gett anvisningar som inte visade sig vara fungerande ligger ansvaret hos fastighetsägaren, om installatören har utfört jobbet efter anvisningarna. Ett fel i sin enklaste form kan vara ljusets funktion, där fastighetsägaren kanske inte varit tydlig med att det skulle vara exempelvis ett dimbart ljus.

Har fastighetsägaren införskaffat led-rören från en tillverkare på egen hand och därefter anlitat installatörer att montera upp dem och om de är uppsatta enligt anvisningarna från tillverkaren men ändå inte fungerar är fastighetsägaren eller tillverkaren ansvarig.

Men det kan vara svårt att veta varför lysrören inte fungerar. När det är svårt att veta om felet beror på själva produkten eller felaktig installation kan det leda till att ingen part tar ansvar, utan skyller på varandra. För fastighetsägaren är det bäst att köpa in LED-rören och installationen på samma ställe och inte dela upp det. Delar man upp det vet man aldrig vem som ansvarar om det uppstår fel.