Miljöpolicy

Vår ambition är att vara ett bra miljöval för våra kunder. Produkter och tjänster som vi erbjuder är energibesparande och hållbara.

Vi ska kontinuerligt söka möjligheter att förbättra miljön och använda de naturliga resurserna mer effektivt för att bidra till en hållbar utveckling av energismart belysning i Sverige. Vi vill därför:

 •  Köpa in råvaror som är ekologiska och återvinningsbara, för miljösparande förbrukning och effektiv sopsortering.
 •  Förankra miljötänkandet hos kunder och medarbetare.
 •  Påverka leverantörer och samarbetspartners.

LEDenergy förbinder sig att följa alla gällande lagar och föreskrifter, upprätthålla ett kontinuerligt samarbete med myndigheter, institutioner och andra berörda organ. Därmed säkerställs att aktuella tekniska kunskaper och gällande miljöföreskrifter anskaffas och tillämpas.

Alla våra produkter är RoHS certifierade och vi är anslutna till Elkretsen.

ElkretsenViktiga miljöaspekter

I Sverige har man noterat att 80 % av alla lågenergilampor som används samlas in till återvinning.  Detta är mycket bra. Det är givetvis bra att lågenergilampor samlas in men likväl glömmer vi att 20 % – var femte lampa hamnar i soporna! Att miljöfarliga lampor inte återvinns innebär att kvicksilver sprids i naturen. Det var ca 16,5 miljoner lågenergilampor och lysrör som hamnade på rätt ställe 2009 vilket innebär att 4,1 miljoner lågenergilampor och lysrör hamnade i naturen.

En lågenergilampa innehåller upp till 5 mg kvicksilver och ett lysrör upp till 10 mg. Ett genomsnitt på 7 mg per lågenergilampa/lysrör betyder således att ca 30 kg kvicksilver sprids i naturen varje år. Det är mycket kvicksilver med tanke på att så lite som 10 g kan förorena en medelstor svensk sjö.

 

Mer om LED

 • LED innehåller inga skadliga ämnen som bly, kvicksilver eller halogengas.
 • LED-lampor ger inte ut någon UV-strålning som kan skada omgivande material.
 • Det är lätt att dimra och styra LED vilket gör att man inte använder mer energi än vad man behöver.
 • LED-lampornas långa livslängd gör att mindre lampor slängs och behöver återvinnas.
 • Till skillnad från vanliga lampor så tar LED-lamporna upp 90 % av energin och omvandlar det till ljus medan endast 10 % blir till värme. 

 

Livslängd och Underhåll

 • LED har en överlägsen livslängdVid vanligt användande (8 timmar/dag) så är livslängden upp till 20 år.
 • LED-lamporna förslits inte när man slår av och på armaturen.
 • LED är väldigt stryktåligt. LED-lamporna är både stöt- och vibrationståliga.
 • Då LED inte skapar lika mycket värme är de därför säkrare än vanliga lampor