Spara energi och pengar

Elkostnaden kan minskas med upp till 90 procent med modern belysningsteknik. Investeringskostnaden utgör en mycket liten del av belysningsanläggningens totala livscykelkostnad. Det är viktigt att du som beställare kartlägger antalet armaturer, installerad effekt och drifttid för de olika armaturerna i lokalerna. Då får du ett bra underlag för att kunna jämföra hur mycket ni kan spara med ett nytt belysningssystem. Efter inventeringen är det dags att utvärdera och undersöka mer energieffektiva alternativ.

 

Ekonomiskt stöd och bidrag till föreningar för energibesparande investeringar

Sök stöd till energi- och miljöprojekt via Riksidrottsförbundet. Kontakta ert distriktsidrottsförbund innan ni skickar in en ansökan.
Om ni som förening vill ha hjälp att söka medel så är ni även mycket välkomna att kontakta Svensk Bidragsförmedling för en kostnadsfri rådgivning Svensk Bidragsförmedling redovisar länkar till verk, organisationer, stiftelser och fonder som kan vara av nytta.

 

Finansiering – leasing

Det är idag möjligt att leasa en belysningsanläggning. Investeringen kan alltså fördelas på upptill 7 år. Den totala månadskostnaden blir i vissa falla lägre än med befintlig belysning. Vi jämför ny energiförbrukning och  leasingkostnad med befintlig energiförbrukning och underhållskostnad och resultatet blir alltså en lägre månadskostnad och dessutom bättre ljuskvalitet och en sundare miljöpåverkan. Företaget behöver alltså inte ta några pengar alls i anspråk för investering av bättre ljus och miljö.

Vi kan erbjuda leasing i samarbete med Siemens Fincial Services.

 

Lägre elkostnad och bättre ljuskvalitet

Modern belysningsteknik ger mycket stora möjligheter att spara energi med bibehållen ljuskvalitet. Genom att byta ut en 15 år gammal belysningsanläggning med armaturer med T8-lysrör och magnetiska driftdon mot LED-armaturer kan ge stora besparingar. Om man dessutom kombinerar detta med styrsystem och medveten planering är energisparpotentialen 80 procent eller mer. Detta med bibehållen eller förbättrad belysningskvalitet.

 

Upphandling

Vid upphandling av ny belysning är det bra att formulera de krav du vill ställa på belysningen innan du går ut med förfrågningsunderlaget till anbudsgivare.

Förbättringar i energieffektivitet kan ha en initialt hög kostnad men ändå leda till reducerade energikostnader på sikt. Att räkna ut livscykelkostnaden (LCC) är ett bra sätt att ta reda på vad den nya belysningen kommer att kosta.

 

Jämför befintligt med nytt belysningssystem

Vi hjälper dig att se över din energiförbrukning, samt ger dig ett miljövänligt och ekonomiskt belysningsalternativ. För att kunna räkna fram det bästa alternativ för din anläggning så behöver vi veta några uppgifter.

  • Vilken miljö ni skall belysa inne, ute, gata, park.
  • Ytans storlek, höjd och bredd.
  • Önskad ljusstyrka (LUX)
  • Information om befintlig belysning och energiförbrukning.

 

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med kartläggning, projektering, ljuskalkyler, finansiering, mm.