Belysningsmast 6-42 meter

Svensktillverkad fackverksmast är en av nordens mest sålda master. LEDenergy säljer och installera ett komplett koncept som i sina huvuddelar innehåller, projektering, mastfundament, master, armaturer och installation.

EGENSKAPER
Masterna består av triangulära modulsektioner i massiv rundstång, vilket bidrar till hög hållfasthet. Transportkostnaderna är minimala eftersom mastsektioner är inskjutna i varandra under transport. Masterna är ytbehandlade med varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461.

CERTIFIKAT
CE-märkningen innebär att masterna är certifierade enligt EN 1090-1:2009+A1:2011. Tillverkaren är certifierad enligt EN 1090-1 inkl. svetsning och dimensionering. Certifikatet är ett kvalitetsintyg och garanterar att masterna följer gällande lagstiftning.

TILLBEHÖR
Vi erbjuder kompletta mastpaket och mängder av tillbehör så som säkringslådor, fundament, hålmallar samt ingjutningsgods för platsgjutna fundament eller berg. Klätterskydd finns för alla sektionsstorlekar, monteras enkelt med medföljande popnit.

Prefabricerade V-fundament med smart ursparning för kabeldragning.

Produktblad Produktblad mast

Montageanvisningmontageanvisningar

Intyg Intyg

Kategori:

Beskrivning

ARTIKEL NUMMER: FVM6-24

MATERIAL: Högvärdigt massivt kvalitetsstål som verifieras med certifikat. Stålsort S355J2.

KONSTRUKTION: Fackverkskonstruktion med triangulära modulsektioner i massiv rundstång

BYGGHÖJD: 6-42m

YTBEHANDLINGH: Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461

KORROSIVITETSKLASS: >C3

DIMENSIONERING:  Görs av tillverkaren enligt europanorm

EUROPANORM: EN 1090-1:2009+A1:2011

LAGERHÅLLNA STANDARDSEKTIONER: 230×6, 340×6, 450×6, 560×6, 690×6, 890×6, 1160×6

MONTERING: Se särskild monterings- och lyftanvisning.

GRUNDLÄGGNING: Prefabricerat lättvikts V-fundament med smart ursparning alt. platsgjutet. Bultgrupper, ingjutningsgods och hålmallar för platsgjutning och montering i berg finns.

TILLBEHÖR: Klätterskydd, driftdonsskåp, säkringslådor, runtomstrålande fäste för strålkastare 1-8 armar, balk för strålkastare 1-3m, specialfäste för tunga strålkastare, rörfäste för gatuarmaturer, bultsatser, muttersatser, hålmallar för ingjutning, etc.