Sport

LEDenergy har olika koncept för främst tennisanläggningar, ishockeyhallar, Sporthallar och ridhus, samt mastbelysning för t ex fotbollsplaner.
LEDenergy är medlem i Svenska Tennisförbundets Quality Team.