Sport

Speciellt utvecklade belysningssystem för sportanläggningar. LEDenergy har olika koncept för främst tennisanläggningar, ishockeyhallar, Sporthallar och ridhus, samt mastbelysning för t ex fotbollsplaner.

LEDenergy är medlem i Svenska Tennisförbundets Quality Team.
1 2